Urencriterium

Het urencriterium; wat is het en wat zegt de Belastingdienst erover? Van belang voor het genieten van de zogenaamde Ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigheidsaftrek, is het urencriterium. Als ondernemer moet je per kalenderjaar minimaal 1225 uur en minimaal 50% van de totale werktijd (inclusief dus loondienst) aan je onderneming en besteden om in aanmerking te komen voor de faciliteiten. De tweede voorwaarde geldt niet voor starters.

 

Zorg ervoor dat je een goede registratie hebt van je uren. De Belastingdienst zegt hierover:

"De ondernemer moet het urencriterium aannemelijk maken met een urenspecificatie die niet algemeen van aard en te controleren is. Duidelijk en inzichtelijk moet zijn aan welk werk de uren zijn besteed. Dit moet onderbouwd zijn met bewijsstukken, zoals een agenda. Achteraf opgemaakte overzichten wijst de Belastingdienst af. Voor de Belastingdienst moet duidelijk en inzichtelijk zijn welke werkzaamheden zijn verricht, wanneer deze werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed."

 

Praktisch zou kunnen zijn dit in de praktijk te combineren met een kilometerregistratie (t.b.v. de bijtellingen omzetbelasting en inkomstenbelasting inzake het privé-gebruik).

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0