Te veel of te weinig BTW betaald?

Heel vaak worden er na de laatste BTW-aangifte over een boekjaar, meestal die eind januari gedaan wordt, nog diverse bonnen en facturen toegevoegd aan de boekhouding. De boekhouder signaleert dat er betalingen zijn gedaan waar nog geen factuur of bon voor aanwezig is en vraagt deze op bij u, de cliënt. Dit zorgt er bijna altijd voor dat het bedrag aan af te dragen omzetbelasting wijzigt en u te veel of te weinig omzetbelasting blijkt te hebben voldaan.

 

De belastingwetgeving verlangt dan van u dat er een aanvullende aangifte wordt gedaan; een zogenaamde "suppletie-aangifte". Deze moet gedaan worden zodra bekend is wat de "fout" is geweest en vindt meestal plaats na opstellen van de jaarrekening, want dan zijn de cijfers immers helemaal gecontroleerd en definitief.

 

De aanvullende aangifte kan achterwege blijven indien het te betalen - of ontvangen bedrag onder de 1.000 euro is. Dan mag het namelijk in de eerstvolgende reguliere aangifte worden verwerkt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0